Захист персональних даних

ПОВІДОМЛЕННЯ КЛІЄНТІВ АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ЩОДО ОБРОБКИ ЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Згідно Закону України «Про захист персональних даних» даним документом АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Банк) повідомляє клієнтів, потенційних клієнтів, посадових осіб, власників (акціонерів) юридичних осіб, представників клієнтів щодо обробки їх персональних даних:


Мета збору, обробки та використання персональних даних – на виконання вимог чинного законодавства України для надання Банком фінансових послуг, зазначених у Статуті Банку; надання пропозицій щодо обслуговування в Банку, надсилання рекламних матеріалів і інформації; інші дії на виконання вимог чинного законодавства України.  

Склад персональних даних - інформація, передбачена чинним законодавством України, необхідна для ідентифікації фізичних осіб, при наданні їм фінансових послуг, зазначених в Статуті банку, а також інших осіб, інформація щодо яких надається клієнтом або володільцем будь-якої Бази Персональних даних за згодою цих осіб на обробку їх персональних даних у вигляді опитувальника, інших документів, якщо це передбачено законодавством України та/або умовами надання відповідної послуги Банком.


Володілець персональних даних – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 20280450, місцезнаходження: Україна, 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15.


Кому можуть бути надані персональні дані – згідно з чинним законодавством, правоохоронним, судовим органам, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, іншим органам державної влади, у випадках, передбачених чинним законодавством України, ТОВ «Бюро кредитних історій» (у випадку отримання кредиту), акціонерам Банку, у випадках, необхідних для отримання послуг Банку, аудиторським компаніям, які здійснюють зовнішній аудит, передбачений законодавством України.