Вакансії

Провідний інженер з комп’ютерних систем


Вимоги
: вища технічна освіта, стаж роботи за фахом від 1 року, знання архітектури ПК, знання і досвід налаштування периферійного обладнання, знання продуктів і сервісів Microsoft

Повинен знати: технології систем віртуалізації VMware; досвід роботи з OS Windows Server (Active Directory, File Server,WSUS); досвід роботи з OS Linux (CentOS, RedHat, ORACLE Linux); резервне копіювання Veeam B & R ; налаштування та підтримки системи моніторингу Zabbix; роботи з серверним обладнанням (HP), системами зберігання даних, системами життєзабезпечення.

Буде перевагою: обслуговування бази даних БД ORACLE; знання системи збору, аналізу, повідомлень та візуалізації логів; захист даних та аналіз (Rapid, Symantec, Lynis …); досвід автоматизації з використанням Bash; обслуговування серверного і мережевого обладнання (HP, Cisco); робота с Web Server (NGINX,Apache); досвід адміністрування Asterisk.

Начальник управління корпоративних продажів (Дніпро, Київ)

Вимоги:
вища економічна освіта; досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років; досвід проведення переговорів і презентацій; готовність до самостійного активного залучення нових клієнтів.
Обов'язки: організація процесу роботи управління; виконання планових об'ємних та кількісних показників; залучення нових клієнтів; контроль виконання планових показників відділеннями банку; навчання та ознайомлення мережі з продуктами банку; робота з діючими клієнтами.

Начальник управління роздрібних продажів (Київ)

Вимоги: вища економічна освіта; досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років; досвід проведення переговорів і презентацій; готовність до самостійного активного залучення нових клієнтів.

Обов'язки: організація процесу роботи управління; виконання планових об'ємних та кількісних показників; залучення нових клієнтів за всіма видами банківських послуг, в тому числі за допомогою маркетингових та інших заходів; робота з відділеннями банку, контроль виконання показників відділень по виконанню плану продажів; участь в розробці нових банківських продуктів.


Начальник управління ризиками (Дніпро, Київ)

Вимоги:
наявність повної вищої освіти, яка забезпечить належне виконання своїх посадових обов'язків, досвід роботи не менше трьох років у банківській системі в сфері управління ризиками.
Обов'язки: здійснення загального контролю за додержанням Банком економічних нормативів, обов'язкових резервних вимог НБУ; своєчасне надання інформації в Комітети та Правління Банку про підвищення рівня ризику ліквідності, ризику втрати капіталу і ризику процентної ставки, розробка варіантів заходів щодо їх попередження; здійснення оцінки ризиків за кредитними заявками, надання висновків про можливості кредитування клієнтів; перевірка в процесі розгляду кредитного проекту приналежність позичальника до осіб, пов'язаних з Банком; перевірка і контроль адекватності розрахунку фінансового класу боржника в процесі супроводу кредиту; складання висновків за новими продуктами; здійснення розрахунку фінансового класу боржника банку-контрагента; здійснення розрахунку лімітів за міжбанківськими операціями, рівня ризиків за операціями з іншими банками, підготовка інформації для розгляду на засіданнях профільного комітету Банку; здійснення оцінки величини ризиків, їх моніторинг, формування звітності про результати управління ризиками; складання та подання окремої статистичної звітності.


Спеціаліст управління кредитного адміністрування (Дніпро)


Вимоги:
 наявність вищої економічної освіти, стаж роботи на аналогічній позиції в банківській системі від 2-х років.
Обов'язки: супровід кредитів, формування резервів, моніторинг кредитного портфеля, контроль за проведенням перевірки наявності та стану майна.


Начальник відділу інформаційної безпеки (Дніпро чи Київ)


Вимоги:
наявність вищої профільної освіти, стаж роботи в банківській системі за фахом не менше 2-х років.
Обов'язки: знання основ комп'ютерної інженерії та інформаційних систем і технологій, систем автоматизації банку в частині захисту інформації, основ розробки, впровадження та функціонування СУІБ; виконання заходів щодо організації СУІБ; розробка заходів по усуненню інцидентів інформаційної системи банку; актуалізація внутрішніх документів. Вітається досвід проходження перевірок національного Банку.

 


   

Резюме надсилати на електронну адресу: personal@zemcap.dp.ua


Контактний телефон (056) 787-04-54