Цінні папери

  АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно отриманих ліцензій Національної Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
- серії АЕ № 294726, виданої 14.02.2015 р. (Брокерська діяльність).

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» є членом саморегульованої організації - Асоціація «Українські Фондові Торговці».
АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» надає фізичним і юридичним особам наступні види послуг за операціями з цінними паперами:

 • брокерські послуги - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
 • операції з векселями:
 • - авалювання векселів - надання вексельного поручительства, за яким Банк бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання векселедавцем, акцептантом або індосантом зобов'язань щодо оплати векселя;
  - домициляцию векселя - призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. Векселедавець може визначити особливим платником Банк, який здійснить оплату векселя відповідно до терміну платежу по ньому;
  - облік векселів - кредитування Банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання терміну платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою отримання прибутку від погашення векселя в повній сумі;
  - зберігання векселів - здійснення Банком за дорученням, від імені, і за рахунок векселедержателя операцій зберігання;
 • консультаційні послуги з питань випуску та обігу цінних паперів;
 • підготовка всіх документів, необхідних для проведення операцій з цінними паперами.
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (056) 787-04-58