Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів