Повідомлення про підсумки проведених Загальних зборів акціонерів 18.04.2017

            ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» повідомляє, 18.04.2017 відбулися Загальні збори акціонерів, на яких, крім іншого, були розглянуті результати діяльності Банку  в 2016 році та підсумки приватного розміщення акцій Банку. 

Були прийняті наступні рішення:

- затвердити фінансовий звіт та результати діяльності Банку за 2016 рік;

- визнати діяльність Правління та Спостережної ради Банку в 2016 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямку діяльності Банку;

- затвердити результати приватного розміщення акцій Банку;

- затвердити зміни до статуту  Банку шляхом викладання у новій редакції, у тому числі в частині збільшення статутного капіталу Банку до 200 000 000,00 грн.

            На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Банку були розглянути питання про відкликання (припинення) повноважень та обрання членів Спостережної ради Банку строком повноважень з 18.04.2017 до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

             З Протоколом № 01/2017 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 18.04.2017 можна ознайомитися на сайтi банку в роздiлi: Про банк / Розкриття iнформацiї.