До уваги клієнтів

Шановні клієнти!


АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» повідомляє, що 15 листопада 2018 року на позачергових загальних зборах акціонерів було прийнято рішення щодо зміни найменування банку, типу банку та затвердження Статуту в новій редакції.


20 грудня 2018 року державним реєстратором проведено реєстраційні дії по зміні найменування банку і зареєстрована нова редакція Статуту.


Звертаємо увагу на те, що тепер, відповідно до Статуту, найменування Банку:


українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»);


російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (АО  «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»)


англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK «ZEMELNY CAPITAL» (JSC CB «ZEMELNY CAPITAL»).


Звертаємо увагу, що всі укладені угоди, в тому числі договори / угоди, від імені ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», залишаються дійсними та чинними, і зміна найменування Банку на АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не припиняє і не змінює права та обов'язки сторін за укладеними угодами.


Зміна найменування Банку на АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» не вимагає обов'язкового внесення змін до укладених договорів / угод від імені ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», реквізити Банку залишилися без змін.


З повагою,
Керівництво АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»