Зниження відсоткових ставок по депозиту «Соціальний»

З 20 липня 2017 року ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" знижує відсоткові ставки по депозиту «Соціальний».

Депозит «СОЦІАЛЬНИЙ»
(вiдкривається тiльки пенсiонерам, iнвалiдам та особам, якi отримують соцiальнi виплати при наявностi пiдтвердних документiв) 

Валютагривня
Мiнiмальна сума вкладу 1000
Мiнiмальна сума поповнення
(Не пiзнiше мiсяця до закiнчення)
500
3 мiс., % 16,0
6 мiс., % 16,5
9 мiс., % 17,5
12 міс. + 3 дні, % 18,5
18 мiс., % 19,5
Виплата відсотків  щомісячно
Дострокове повернення  не передбачено
Автопролонгація  одна автопролонгація