Комплаєнс

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» високо цінує свою репутацію як надійного та стабільного банку та надає особливе значення відповідності своєї діяльності загальновизнаним правилам та стандартам щодо виконання посадовими особами своїх функціональних обов'язків.

У зв'язку з цим в Банку створений підрозділ Управління комплаєнс – незалежний підрозділ, який здійснює виявлення порушень, управління та комплаєнс-контроль.

Комплаєнс-контроль – це система заходів, які направлені на регулювання відношень, як у Банку, так і відношень Банку з клієнтами та партнерами, для уникнення негативних наслідків для всіх учасників взаємовідносин.

Якщо Вам (клієнту Банку, його працівнику або іншій зацікавленій особі) відомі факти неналежної (неприйнятної) поведінки працівників Банку, порушення законодавства або інші факти, які можуть ушкодити інтересам клієнтів та/або Банка, Ви можете проінформувати нас про це, відправивши відповідного листа.

Кожне повідомлення обов'язково буде оброблено з забезпеченням схоронності конфіденційності Вашого звернення.

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯПоля, як позначені * – обов'язкові для заповнення.
Поля, як позначені ** - зазначається інформація, яка направляється водночас до Управління комплаєнс та до Наглядової ради Банку.
Повідомлення, заповнені з метою вирішення особистих конфліктів з посадовими особами АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» розглядатися не будуть.