АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - це банк, що має 27 річний досвід стабільності та обслуговування клієнтів. Ми гарантуємо безпеку ваших коштів і щедрий прибуток. Ми завжди впроваджуємо різноманітні депозитні програми на будь-який смак, що допоможуть вам не тільки заощадити кошти, а й отримати максимальний дохід.

Власники депозитів, оформлених в Банку, мають можливість безкоштовно відкрити платіжну карту MasterCard Debit Standard. Депозитна картка призначена для своєчасного отримання та надійного збереження відсотків по депозитному вкладу. Кошти, зараховані на картковий рахунок, можна отримати без відвідування відділення Банку, у будь – який зручний для Вас час, як в Україні, так і за її межами.

Інформація для вкладників - фізичних осіб,  які мають намір, або уклали  договори про депозитні вклади з АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» з можливістю здійснення додаткових внесків


Статутний капітал АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 226 500 000, гривень.   »»

Нагадуємо, що АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тому Ви можете бути впевнені в захищеності Ваших коштів. Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів, включаючи відсотки, в розмірі вкладу, але не більше 200 000,00 грн.
Акційні депозитиДепозит  «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»
(діє по 30.04.2021р.)


Валютагривня
Мiнiмальна сума вкладу 7 500
Поповнення

Загальна сума поповнення не може перевищувати 100% від первинної суми вкладу.
Вклади строком до 180 днів (до 6 місяців) не поповнюються в останній місяць.
Для вкладів строком від 181 дня поповнення дозволено тільки протягом перших 6 місяців.

до 30 днів, % річних 4,00
від 31 до 90 днів, % річних  6,00
від 91 до 180 днів, % річних  6,50
від 181 до 366 днів, % річних 7,00
від 367 до 547 днів, % річних 8,50
 Виплата вiдсоткiв    щомiсячно /в кінці строку з капіталізацією 
 Дострокове повернення    не передбачено
 Автопролонгація    не передбачено


Програма лояльностi за акційним депозитом «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»*
Кожен Клієнт має можливість протягом строку проведення Акції при розміщенні Акційного депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» в національній валюті на будь-який строк, що передбачений умовами Акційного депозиту власноруч обрати скретч-карту, що містить розмір надбавки до основної процентної ставки за Акційним депозитом у період з 01.04.2021р. по 30.04.2021р.(включно).
При розміщенні одного Акційного депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» Клієнту надається одна скретч-карта.

+0,50%
+0,75%
+1,00%Попередження!

При відкритті банківського вкладу «Отримай більше», Клієнту безкоштовно відкривається поточний або картковий рахунок на умовах Тарифного пакету «Депозит» та випускається безкоштовно платіжна картка MasterCard Debit Standard.

Умовами договору банківського вкладу «Отримай більше» не передбачена можливість дострокового розірвання договору.

Банк нараховує проценти на суму вкладу протягом строку та за процентною ставкою, що вказані в договорі банківського вкладу (депозиту).

Після закінчення строку розміщення банківського вкладу, внесена сума коштів та нарахованих процентів за вкладом перераховується на поточний або картковий рахунок Клієнта зазначений в договорі банківського вкладу.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами  договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

При розміщенні банківського вкладу банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім відкриття поточного або карткового рахунку на умовах Тарифного пакету «Депозит»).

Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів через будь-який дистанційний канал комунікації з банком або шляхом звернення на гарячу лінію Банку.Переглянути шаблони договорiв: 


Депозит  «ВАЛЮТНИЙ ПЛЮС»
(діє по  30.04.2021р.)

Валютадоларєвро
Мiнiмальна сума вкладу 300 300
Поповнення     не передбачено
до 30 днів, % річних 0,25 0,25
від 31 до 90 днів, % річних 0,50 0,25
від 91 до 180 днів, % річних 0,75 0,50
 Виплата вiдсоткiв    щомiсячно /в кінці строку з капіталізацією 
 Дострокове повернення    не передбачено
 Автопролонгація    не передбачено

 

Попередження!

При відкритті банківського вкладу «Валютний плюс», Клієнту безкоштовно відкривається поточний або картковий рахунок на умовах Тарифного пакету «Депозит» та випускається безкоштовно платіжна картка MasterCard Debit Standard.

Умовами договору банківського вкладу «Валютний плюс» не передбачена можливість дострокового розірвання договору та поповнення вкладу.

Банк нараховує проценти на суму вкладу протягом строку та за процентною ставкою, що вказані в договорі банківського вкладу.

Після закінчення строку розміщення банківського вкладу, внесена сума коштів та нарахованих процентів за вкладом перераховується на поточний або картковий рахунок Клієнта зазначений в договорі банківського вкладу.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами  договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законодавством України.

При розміщенні банківського вкладу банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім відкриття поточного або карткового рахунку на умовах Тарифного пакету «Депозит»).

Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів через будь-який дистанційний канал комунікації з банком або шляхом звернення на гарячу лінію Банку.Переглянути шаблон договору
Стандартні депозитні програмиДепозит «ОСОБЛИВИЙ» 

Валютагривнядоларєвро
Мiнiмальна сума вкладу 7 500 300 300
Поповнення не передбачено
 до 30 днів, % річних  5,80  0.25 0.25
від 31 до 90 днів, % річних  7,00    0,50  0,25
від 91 до 180 днів, % річних 7,50  0,75  0,50
від 181 до 270 днів, % річних 8,00 1,00 0,75
від 271 до 366 днів, % річних 8,50 1,00 0,75
від 367 до 547 днів, % річних 8,50 1,25 1,00
 Виплата вiдсоткiв    щомiсячно1
 Дострокове повернення    не передбачено
 Автопролонгація    не передбачено


Переглянути шаблони договорiв: Депозит «СОЦІАЛЬНИЙ»
(вiдкривається тiльки пенсiонерам, iнвалiдам та особам, якi отримують соцiальнi виплати при наявностi пiдтвердних документiв) 

Валютагривня
Мiнiмальна сума вкладу 1 000
Поповнення

Загальна сума поповнення не може перевищувати 100% від первинної суми вкладу.
Вклади строком до 180 днів (до 6 місяців) не поповнюються в останній місяць.
Для вкладів строком від 181 дня поповнення дозволено тільки протягом перших 6 місяців.

від 31 до 90 днів, % річних  5,00
від 91 до 180 днів, % річних  6,00
від 181 до 270 днів, % річних 7,00
від 271 до 366 днів, % річних 8,00
від 367 до 547 днів, % річних 8,00
 Виплата вiдсоткiв    щомiсячно
 Дострокове повернення    не передбачено
 Автопролонгація    не передбачено


Переглянути шаблон договору:


Програма лояльностi для депозитів
 «ОСОБЛИВИЙ», «СОЦІАЛЬНИЙ»

Для постійних клієнтів при переоформленні договору чи відкритті нового депозиту, 
тільки в гривні.

+0,5%

1 - Для договорiв термiном до 30 днів виплата вiдсоткiв пiсля закiнчення термiну розмiщення. 
Якщо клiєнт має право одразу на декiлька позицiй за програмою лояльностi, то бонуси пiдсумовуються разом, за винятком акцiйних депозитiв. 

Попередження!

При відкритті банківського вкладу «Особливий» або «Соціальний»  Клієнту безкоштовно відкривається поточний або картковий рахунок на умовах Тарифного пакету «Депозит» та випускається безкоштовно платіжна картка MasterCard Debit Standard.

Умовами договору банківського вкладу «Особливий» не передбачена можливість дострокового розірвання договору та поповнення вкладу.

Умовами договору банківського вкладу «Соціальний» не передбачена можливість дострокового розірвання договору.

Банк нараховує проценти на суму вкладу протягом строку та за процентною ставкою, що вказані в договорі банківського вкладу.

Після закінчення строку розміщення банківського вкладу, внесена сума коштів та нарахованих процентів за вкладом перераховується на поточний або картковий рахунок Клієнта зазначений в договорі банківського вкладу.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо  інше не встановлено договором або законодавством України.

При розміщенні банківського вкладу банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім відкриття поточного або карткового рахунку на умовах Тарифного пакету «Депозит»).

Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів через будь-який дистанційний канал комунікації з банком або шляхом звернення на гарячу лінію Банку.


Телефон: 0-800-218-284

Телефони та графіки роботи відділень  >>>