Депозитарна діяльність

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 286509 від 08.10.2013 р.

Послуги, що надаються Депозитарною установою АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» юридичним і фізичним особам (резидентам та нерезидентам) на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах:

  • відкриття  та обслуговування рахунку  у цінних паперах;
  • облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента;
  • блокування/розблокування цінних паперів;
  • депозитарні операції на рахунках у цінних паперах депонентів за наслідками корпоративних операцій емітента;
  • інформаційне обслуговування депонентів(надання  виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договору про обслуговування рахунків у цінних паперах);
  • посвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами;
  • надання інших послуг, віднесених чинним законодавством України до депозитарної діяльності депозитарної установи.

Депозитарна установа АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» гарантує швидке та висококваліфіковане обслуговування клієнтів - власників цінних паперів, індивідуальний підхід до кожного клієнта, повну конфіденційність, доступні тарифи на депозитарні послуги.